IPT

IPT – Interpersonell psykoterapi 

Interpersonell psykoterapi är en strukturerad behandlingsmetod som är specifikt framtagen för att behandla depression. Anpassningar av IPT har även gjorts för andra typer av problem, exempelvis post traumatisk stressyndrom och social fobi. IPT utgår från att problem i relationer ger ökad risk för psykisk ohälsa, och tvärtom, psykisk ohälsa gör det svårare för oss att ingå i relationer. Behandlingen inleds med att kartlägga hur ditt mående har sett ut i förhållande till viktiga händelser tillbaka i tiden och fram till idag. Syftet med behandlingen är att förbättra förmågan att hantera viktiga relationer. Genom att öka tillfredsställelsen i umgänge med andra antas vårt mående kunna påverkas till det bättre. IPT har starkt vetenskapligt stöd i evidensbaserad forskning.

För mer information om IPT, gå in på hemsida:

  • http://interpersonellpsykoterapi.se