Om mig

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med relationell och interpersonell inriktning samt har en fil.kand. i socialpsykologi. Jag har länge arbetat som klinisk psykolog med bedömning, behandling och utredning. Genom åren har jag mestadels arbetat med olika former av psykoterapeutisk behandling för ungdomar och deras föräldrar samt handledning för psykologstudenter och PTP-psykologer. 

Under min utbildning och arbetslivserfarenhet har jag fått en mångsidig bild av människan och av vad som kan göra skillnad. Jag har långvarig erfarenhet av arbete med nedstämdhet, depression, sorg, oro, ångest, trauma och relationsproblem.