Medlemskap / Länkar

  • Sveriges Psykologförbund 
  • Psykologföretagarna
  • Psykoterapicentrum
  • Föreningen IPTS (http://interpersonellpsykoterapi.se)