PDT

PDT – Psykodynamisk terapi, med relationell inriktning / Relationell psykoterapi

I mitt psykoterapeutiska arbete utgår jag från psykodynamisk grund. Inom det psykodynamiska fältet har jag specialiserat mig på psykodynamisk terapi, med relationell inriktning. I mer vetenskapliga sammanhang kallas denna terapiform för relationell psykoterapi och har rötter i bl a relationell psykoanalytisk teori, anknytningsteori, affektteori samt mentaliseringsteori.

Psykodynamisk terapi, med relationell inriktning, har två parallella fokus för det terapeutiska arbetet. Dels riktas fokus på det eller de problem som du som klient har och önskar få hjälp med och dels ägnas tid åt det som sker mellan dig som klient och mig som terapeut under våra samtal. En viktig utgångspunkt i behandlingen är att både klient och terapeut påverkar det som sker mellan dem. Det innebär att de frågor som jag som terapeut kan tänkas ställa till dig som klient påverkas av vem du är och vilken bakgrund du har men även av vem jag är och vad jag har med mig sedan tidigare. I det praktiska terapeutiska arbetet ger det möjlighet att tillsammans utforska de tankar, känslor och upplevelser vi får i stunden på ett öppet, frågande, ansvarsfullt och icke-dömande vis.

Tanken bakom psykodynamisk terapi, med relationell inriktning, är att den gemensamma undersökningen av samspelet mellan klient och terapeut möjliggör att öppna upp, få syn på och reflektera kring sig själv och andra på ett sätt som man tidigare kan ha haft svårt för. Syftet med behandlingen är att öka förståelsen för sig själv och andra samt att hitta bättre sätt att kommunicera känslomässigt med andra. Behandlingen har stöd i evidensbaserad forskning.

För mer information om psykodynamisk terapi, med relationell inriktning, sök på hemsida:

  • The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy iarpp.net